Aprendre Valencià a Algemesí

Aprendre Valencià a Algemesí

CURSOS

CURS DE VALENCIÀ EN LÍNIA

-Jugallengua

-Pràctic 2.0 (amb els nous models d'examen)

-Lectures i dictats

-Curs de Valencià en línia INTER-VAL

-Curs de la Diputació de valencià, nivell superior

 

CURSOS DE VALENCIÀ

 

CURSOS DE VALENCIÀ (NOVETAT!)

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València llança dos cursos MOOC (sigles en anglès de “curs massiu obert en línia”) dels nivells C1 i C2 a través d’UPV[X], la plataforma de formació en línia de la Universitat Politècnica de València.

 

Es tracta de dos cursos que contenen materials que poden resultar útils per a la preparació de les proves de valencià de la JQCV o de les universitats públiques valencianes. Aquests MOOC tenen una durada de 8 setmanes, i s’impartiran entre el 16 de setembre i el 10 de novembre de 2013.

 

Els continguts de cadascun són els següents:

 

 

Preparació per al nivell C1 (Suficiència) de valencià:

Mòdul 1. L’accentuació i la dièresi.

Mòdul 2. Les perífrasis verbals.

Mòdul 3. Els indefinits.

Mòdul 4. Les preposicions.

Mòdul 5. Els pronoms febles.

Mòdul 6. Els pronoms relatius.

Mòdul 7. Les conjuncions.

 

Preparació per al nivell C2 (Superior) de valencià:

Mòdul 1. Essa sorda i essa sonora.

Mòdul 2. L’article.

Mòdul 3. Els pronoms relatius.

Mòdul 4. Usos dels temps verbals.

Mòdul 5. Les formes no personals.

Mòdul 6. Falsos sinònims i doblets lèxics.

Mòdul 7. Formació de noms a partir de verbs.

 

En cada mòdul trobareu vídeos on s’expliquen els continguts corresponents, activitats autocorrectives en acabar cada vídeo perquè comproveu si heu assolit els conceptes explicats, un resum del mòdul, un examen final autocorrectiu i bibliografia. En acabar el curs hi ha un examen final del MOOC.

 

La inscripció està oberta i és gratuïta. L’únic requisit per a fer-la és disposar d’un compte de Google.

 

Preparació nivell C1 (Suficiència) de Valencià

http://cursvalenciac1.appspot.com/ficha
 

 

Preparació nivell C2 (Superior) de Valencià

http://cursvalenciac2.appspot.com/ficha

 

VOLUNTARIAT PEL VALENCIÀ

Que és?

És el projecte de participació lingüística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 setmanes) a conversar amb persones que volen llançar-se a parlar valencià.

Són moltes les persones que desitgen utilitzar el valencià per a comunicar-se, i necessiten situacions reals de la vida per fer-ho.

També l’alumnat que aprén valencià a les aules necessita completar el seu aprenentatge de la llengua oral.

 

Voluntariat pel Valencià, pot ajudar-los a superar la possible inseguretat que provoca l’ús d’una nova llengua.

És una manera de facilitar aquest contacte personal entre un parlant del valencià i una persona disposada a reforçar-ne l’aprenentatge previ.

Aquesta iniciativa, a més de facilitar a l’alumnat un interlocutor per poder conversar en valencià, vol incidir en els hàbits lingüístics dels valencianoparlants i consolidar la idea que el valencià és i ha de ser “llengua d’acollida”.

Voleu ser voluntaris?

Ser voluntari del programa Voluntariat pel Valencià implica comprometre’s a dedicar un mínim de 10 hores (una per setmana) a conversar en valencià amb una persona que estiga aprenent a parlar valencià.

No cal tindre cap titulació

Com puc inscriure'm en el programa?

Només has d'omplir una fitxa amb les teues dades i portar-la a l'Oficina de Promoció del Valencià.