JQCV

JQCV

Què és la JQCV?

La Junta Qualificadora de Coneixements en Valencià és l’organisme de la Generalitat encarregat d’establir i efectuar les proves per a l’obtenció de certificats de coneixements en valencià.

Nivells:

Certificats de coneixements generals:

-Certificats de coneixements orals.

-Certificat de grau elemental.

-Certificat de grau mitjà.

-Certificat de grau superior.

 

Certificats de capacitació tècnica:

-Llenguatge administratiu.

-Correció de textos.

-Llenguatge als mitjans de comunicació.

Qui pot presentar-se a les proves?

Per a poder presentar-se a les proves cal tindre, com a mínim, setze anys complits en el dia que s'efectuen. A més, les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d'estar en possessió del Certificat de grau mitjà de coneixements en valencià i els aspirants al certificat de capacitació tècnica en correcció de textos han d'estar en possessió del Certificat de grau superior de coneixements en valencià.

Si vols obtindre el model de les proves d'anys anteriors punxa ací

 

 

Primera fase del grau mitjà (àrees 1 i 2)

En totes les seus, en el primer període (juny) la prova començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z.

En el segon període (novembre), començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

 

Primera fase del grau superior

Primera fase del grau superior: començarà a les 9.00 h.

 

 
Segona fase del grau mitjà (àrees 3 i 4)

En les seus amb doble torn (Alacant, Alda, Torrent i València), en el primer període (juny) la prova començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognoms de les quals les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 16.00 h per a les persones el primer cognoms de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. En el segon període (novembre), començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 16.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

En la resta de seus, la prova començarà a les 9.00 h per a tots els aspirants.

Segona fase del grau mitjà i superior

Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima exigida per a accedir a la segona fase.

 
Per a obtindre l’imprés de matrícula, punxeu ací.

 

Matriculació: del 25 de març al 24 d'abril de 2015. Període únic

 

Obert el termini de matriculació per a les proves de la JQCV.

 

Per a més informació, punxeu ací