TALLER D’OCUPACIÓ QUALITAT MEDIAMBIENTAL D’ALGEMESÍ III

El SERVEF ha concedit a l’Ajuntament d’Algemesí una subvenció per a la realització del TALLER D’OCUPACIÓ «QUALITAT MEDIAMBIENTAL D’ALGEMESÍ III» en l’exercici 2016.

Objecte:

- Rehabilitació i manteniment del patrimoni natural i mediambiental de la Xopera

- Protecció i manteniment de jardins, zones verdes i zones naturals mitjançant ecorutes, senyalització, recolzament d’un turisme respectuós, etc.

- Producció de plantes en viver

- Disseny i preparació de parcel·les per a horts socials al barri del Raval..

El Taller d’Ocupació tindrà una duració de 12 mesos i comptarà amb les especialitats següents: • Instal•lació i manteniment de jardins i zones verdes • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

El Taller d’Ocupació està adreçat a un total de 20 persones desocupades, 10 per especialitat, que gaudiran d’un contracte de formació i aprenentatge remunerat.

PDF. Projecte d'obra TO 2016

L’Ordre 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Economia sostenible, sectors productius, comerç i treball regula el Programa mixt d’ocupació-formació: Tallers d’Ocupació a càrrec de l’exercici pressupostari 2016.

“El programa taller d’ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació que té com a objecte millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades a qui va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social. que possibiliten a l’alumnat/treballador la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge que, junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral”

Informació del programa en la web del SERVEF  http://www.servef.gva.es/ca/talleres-de-empleo

PDF. Cosntitució Grup de treball mixt

PDF. Places alumnes

PDF. Places personal

PDF. Comunicació selecció oferta SERVEF

PDF. Bases generals selecció alumnes

PDF. Bases generals selecció personal 

 

RESULTAT PROCÉS DE BAREMACIÓ CANDIDATS PERSONAL DEL TALLER I CONVOCATÒRIA FASE ENTREVISTA

PDF. Acta baremació director

PDF. Acta baremació professor de jardineria

PDF. Acta baremació auxliar administratiu

PDF. Acta baremació professor recolzament

PDF. Diligència de correció errada grup de treball mixte

PDF. Diligència no llistat SERVEF

PDF. Acta al·legacions baremació

PDF. Acta punt entrevista auxiliar administratiu

PDF. Acta punt entrevista professor recolzament

PDF. Acta punt entrevista professor de jardineria

PDF. Acta punt entrevista director

PDF. Acta punt final auxiliar administratiu

PDF. Acta punt final professor recolzament

PDF. Acta punt final professor jardineria

PDF. Acta punt final director

PDF. Acta entrevista professor recolzament

PDF. Acta punt final professor recolzament

 

CORRECCIÓN ERRADA ACTA PUNTUACIÓ FINAL PROFESSOR JARDINERIA

S'ha observat una errada en el número de candidats proposats. Se publica l'acta corregida amb la proposta per cobrir les 2 places ofertades

PDF. Acta puntuación final profesor jardineria

 

RESULTAT PROCÉS DE SELECCIO ALUMNES DEL TALLER .

Els candidats seleccionats han d'aportar a l'agència de desenvolupament d'Algemesí els següents documents per formalitzar el contracte de formació: fotocòpia DNI, fotocòpia SIP, full de demanda SERVEF (DARDE) i fotocòpia llibreta entitat bancària.

PDF. Acta selecció alumnes

PDF. Diligencia correció acta selecció alumnes