LA DIPU ET BECA
CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE FORMACIÓ «LA DIPU ET BECA» DE L'AJUNTAMENT
D'ALGEMESÍ EN EL MARC DEL PROGRAMA PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A JOVES DE LA
DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

NUMERO DE BEQUES: 22

Qui pot optar?

Estudiants universitaris i de Formació Professional que complisquen els requisits exigits en la convocatòria amb 18 anys d'edat o més (llista de titulacions admeses en Annexe III).

On es depositen les sol·licituds?

De forma presencial en el DIAL (Pl. Major, 3 de 8:30 a 14:30): formulari (annexe I), Autobarem (annexe II) i els documents aportats.

En cas de registrar per la seu electrònica , apartat ATENCIÓ AL CIUTADÀ,  adjuntar tots els formularis i documents amb una instància general indicant Programa La Dipu et Beca 2018.

Quin és el termini de sol·licitud?

El 15 de juny a les 14 h.

Quan pot durar la beca? 

Des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost de 2018

Quina és la dotació econòmica?

Borsa d'ajuda a l'estudiant de 500 euros al mes.

Normativa

Convocatòria Diputació publicada en el B.O.P. nº  89  de fecha 1 0   de m aig de 201 8 

Bases de convocatòria Ajuntament d'Algemesí aprovades per Junta de Govern Local de 25/05/2018