INFORMACIÓ PER ALS PROVEÏDORS DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ SOBRE LA FACTURACIÓ PER SERVEIS PRESTATS A L’ENTITAT

L’Ajuntament d’Algemesí, en virtut de la Resolució d’Alcaldia 1986/2014, de 14 d’octubre, ha acordat l’adhesió a la plataforma electrònica FACe-Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, que pertany al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prevista en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, per a l’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el sector públic. Este nou sistema permetrà agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i confirmar-los les factures que estan pendents de pagament.

En les bases d’execució del pressupost del 2015, en la base 17a, s’hi estableix la quantitat de 5.000 euros a partir de la qual els proveïdors de l’Ajuntament d’Algemesí estan obligats a presentar la factura electrònica.

El portal per a la presentació de factures electròniques es troba en l’enllaç següent:   https://algemesi.face.gob.es

Així mateix, s’hi han establit les unitats de directori següents per a les factures electròniques que s’emeten a càrrec de l’Ajuntament:

Oficina Comptable: L01460291Ajuntament d’Algemesí

Òrgan Gestor: L01460291 Ajuntament d’Algemesí

Unitat Tramitadora: L01460291 Ajuntament d’Algemesí

 

Les obligacions que estableix la Llei 25/2013 seran exigibles a partir del 15 de gener de 2015.

PDF. Llei 25_2013.pdf

PDF. Preguntes frecuents proveïdors 1-2-3.pdf

PDF. Manual d'ús del portal de proveïdors .pdf