Carta de serveis

Carta de serveis

Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en desembre de 2010, la Carta de Serveis recull els compromisos de qualitat de l’Ajuntament d’Algemesí amb la ciutadania. La Carta de Serveis té una validesa anual i es revisa i actualitza cada any.

Este document suposa traspassar la declaració d’intencions per a convertir-se en un compromís de l’Ajuntament d’Algemesí en la millora contínua dels serveis municipals que ofereix als ciutadans i que, periòdicament, es van adaptant a les necessitats de la població. En la Carta de Serveis es troben els compromisos dels distints serveis municipals com són el Departament d’Informació i Atenció Local (DIAL), Cultura, Joventut, Esports, Promoció del Valencià, Biblioteca, ADA (Agència de Desenvolupament Local), Serveis Socials, Policia Local, Urbanisme, Medi Ambient, Rendes, Secretaria, Padró d’habitants, Biblioteca, Comunicació, Agricultura, Servei d’Orientació Escolar Municipal, Escoles Infantils Municipals, OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor) i Hisenda. També conté els drets i deures del veïns i les formes de col•laboració a través de suggeriments, queixes i reclamacions.

La Carta de Serveis ha sigut certificada en qualitat d’acord amb la Norma UNE 93200:2008 per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Els resultats de la mesura d’indicadors de la Carta de Serveis es donen a conéixer en un document que s’adjunta a continuació.