Concessió administrativa d’ús privatiu del lloc núm. 12 del Mercat Municipal

Concessió administrativa d’ús privatiu del lloc núm. 12 del Mercat Municipal

La convocatòria de licitació s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 101 de data 27 de maig de 2016, el termini de presentació de les proposicions finalitzarà el 13 de juny de 2016, a les 14.00h.

 

PDF. Anunci licitació

Certificat de publicació

 

PDF. Plec de condicions

Certificat de publicació

 

PDF. Mesa de contractació

Certificat de publicació

 

PDF. Proposta de declarar deserta la licitació

 

PDF. Anunci de formalització

Concejal de Cultura