Funcions

Funcions de la CI de Benestar Social

Salut pública

- Coordinació dels serveis sanitaris. Centre de salut. Hospital

- Campanyes de salut, programes sanitaris, vacunacions

- Gabinet de Salut Escolar

- Gabinet de Prevenció de Drogodependències i Alcoholisme

- Desinfecció i desratització

- Control de qualitat d’aigües

 

Benestar Social

- Consell de Benestar Social

- Serveis d’assistència social

- Prestacions socials. Centre Obert

- Programa d’ajuda domiciliària

- Voluntariat social

- Centre de Dia

- Infodona

 

Cementeris

- Gestió dels cementeris municipals

 

Tercera Edat

- Llar del jubilat. Centre d’activitats

- Activitats dels jubilats i pensionistes

 

Cooperació i solidaritat

- Fons Valencià per la solidaritat

- Creu Roja. Programes solidaris. ONG

- Agermanaments

- Immigració