Funcions

Funcions de la CI de Cultura

Cultura

- Activitats culturals. Promoció cultural

- Biblioteca municipal. Arxiu històric

- Casa de la Música: Conservatori i Societat Musical

- Teatre Municipal d’Algemesí

- Jornades i Premi Cabanilles

- Escola de dolçaina i tabalet

- Teatre Jaume I

- Centre sociocultural Carrascalet

- Sales d’exposicions municipals

 

Festes

- Festes locals

- Falles. Junta Local Fallera

 

Normalització i promoció de l’ús del valencià

 

Educació

- Consell escolar municipal, i de centres

- Gestió de les escoles infantils municipals

- Centres educatius. Manteniment

- Gabinet Psicopedagògic Municipal

- Beques i ajudes

 

Convenis amb les universitats

- Programes europeus

- Campanyes d’educació vial i teatre escolar

- Programes i serveis educatius

 

Turisme

- Museu Valencià de la Festa

- Setmana Taurina

- Camí de Sant Jaume

 

Esports

- Consell Local d’Esports

 

Associacions esportives

- Activitats esportives. Escoles esportives

- Gestió i manteniment de les instal·lacions esportives municipals

- Poliesportiu municipal

- Piscina climatitzada. Piscina d’estiu

- Pavelló cobert

- Casa de l’Esport

- Esport escolar

 

Joventut

- Gestió de la Casa de la Joventut

- Consell Local de la Joventut

- Associacions i activitats juvenils

- Subvencions esportives

 

Mitjans de comunicació municipals

- BIM Berca: butlletí d’informació municipal

- Berca TV: televisió local

- Modernització i Participació Ciutadana