Funcions del Ple

Funcions del Ple

Les sessions ordinàries del Ple de la corporació tindran lloc l’últim dijous de cada mes, no festiu, en la sala de plens de l'ajuntament.

Es podrà posposar o avançar la realització de les sessions ordinàries del Ple dins del mateix mes de la seua celebració en la Junta de Portaveus que se celebre mensualment.