Actualidad

La Llacuna del Samaruc

La Llacuna

La Llacuna del Samaruc és un aiguamoll, situat dins l'àmbit del Parc Natural de l'Abufera, que alberga les espècies de fauna i flora mes característiques i algunes de les zones humides de la Comunitat Valenciana. Amb una superfície de 12.000m2, esta formada per una gran llacuna envoltada de vegetació, una zona d'aigües mes superficials i una xarxa de canals separats per motes.

El seu habitat mes il·lustre i que dona nom a la llacuna és el Samaruc (Valencia hispanica), un peix autòcton de dimensions reduïdes (entre 5 i 7cm) que sols es troba en uns pocs aiguamolls valencians i està en greu perill d'extinció, de tal manera que la seua desaparicó supondria una pèrdua important per a la fauna piscícola mundial.

 

Fauna

Des de la seua creació al 1996 i fins l'actualitar s'han alliberat a la Llacuna un total de 46.000 samarucs punxosets (Colbitis paludica) i 150 bavoses de riu (Blennius fluviatilis). Tots aquests exemplars provenen de les dues piscifactories de la Conselleria de Medi Ambient situades al Palmar o a Polinyà de Xúquer, on es reproduixen espècies en perill o protegides. La resta de fauna de la Llacuna, aus, mamífers, ambfibis etc... es troba allí de manera esponània, es a dir, sense haver-la intriduït.

La llacuna comunica amb un canal principal que proveeix d'aigua una superficia d'elevada pendent on el nivell hídric és menor. La finalitat de la Llacuna no es un unicament la recuperació del samaruc sinó que es tracta d'un ecosistema al queal es fan reintroduccions periòdiques d'altres espècies de fauna autòctona amenaçades.

 

Flora

Respecte a la flora, cal dir que l'any 2002 la Llacuna va ser declarada Microreserva de Flora.

A la Llacuna d'Algemesí podem contemplar espècies que es troben al Catàleg Valencià d'Espècies de Flora Amenaçades con el nenúfar blan (Nymphaea alba) en perill d'extinció; el trèvol de quatre fulles o agret d'aigua (Marsilea quadrifolia) i la trencadalla (Kosteletzkya metacarpos) considerades totes elles vulnerables.