Oficina Virtual

Oficina Virtual

CARPETA CIUTADANA

L'Ajuntament posa en marxa l'Oficina Virtual, sorgida d'un conveni de la Diputació de València, Alacant i Castelló, l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana.

A través d'aquesta pàgina web, l'ajuntament t'ofereix la possibilitat de realitzar els diversos tràmits per Internet. Fins ara, podràs completar via telemàtica només alguns. Per a la resta de tràmits, tindràs la possibilitat d'emplenar la sol licitud en el teu ordinador però hauràs que presenciarte a les oficines de l'ajuntament per a completar el tràmit.

Per realitzar aquests tràmits per Internet hauràs de disposar del certificat digital, un instrument que garanteix la seguretat i la identitat d'una persona a Internet a l'hora de realitzar aquests procediments telemàtics. A més, aquest instrument permet la signatura electrònica de documents, és a dir, el document quedarà signat i no es podrà negar l'autoria d'aquesta firma.

Dos són els tipus de certificat digital que pots utilitzar:

- El DNI electrònic, per al qual hauràs de disposar d'un lector en el que introduir el DNI.

- Certificat digital, un arxiu que s'instal • la al propi ordinador i que pots demanar a l'Ajuntament o en qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari que existeixen a la Comunitat.

PDF. Manual Oficina Virtual

 

 

 

PORTAL TRIBUTARI

 

 

Per a realitzar tràmits a través del Portal Tributari, hauràs de disposar del certificat digital, un instrument que garanteix la seguretat i la identitat d’una persona en Internet a l’hora de realitzar estos procediments telemàtics. A més, este instrument permet la signatura electrònica de documents, és a dir, el document quedarà signat i no es podrà negar l’autoria d’esta firma.

Els tipus de certificat digital que pots utilitzar són dos:

- El DNI electrònic, per al qual hauràs de disposar d’un lector en què introduir el DNI.

- Certificat digital, un arxiu que s’instal•la en el mateix ordinador i que pots demanar a l’Ajuntament o en qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari que existeixen a la Comunitat.

A través del Portal Tributari podràs accedir als serveis següents:

SERVEI D’AUTOLIQUIDACIONS

Es tracta d’un sistema per a presentar i consultar autoliquidacions. Et permet presentar i pagar en línia les autoliquidacions de qualsevol tipus les 24 hores del dia a través d’este web. A més a més, podràs consultar-hi les autoliquidacions que has presentat així com portar-ne el seguiment.
 

SERVEI DE LIQUIDACIONS

Es tracta d’un sistema per a consultar les liquidacions practicades per l’Ajuntament. Et permet consultar-les, emetre’n un duplicat i pagar-les en línia –dins del període de recaptació en el termini voluntari fixat per l’Ajuntament– les 24 hores del dia en este web. Pots consultar-hi qualsevol tipus de liquidació practicada per l’Ajuntament. Igualment, pots portar-ne el seguiment.

 
SERVEI DE REBUTS

Es tracta d’un sistema per a consultar els rebuts liquidats per l’Ajuntament. Et permet consultar-los, emetre’n un duplicat i pagar-los en línia –dins del període de recaptació en el termini voluntari fixat per l’Ajuntament– les 24 hores del dia en este web. Pots consultar-hi qualsevol tipus de rebut practicat per l’Ajuntament. Igualment, pots portar-ne el seguiment.

 
CONSULTA DE DADES TRIBUTÀRIES

Es tracta d’un sistema per consultar les dades tributàries que l’Ajuntament té de cada contribuent. En concret, dels objectes tributaris i dels preus públics pels quals l’Ajuntament liquida els deutes als contribuents. Et permet consultar-hi els tributs, emetre’n un duplicat i domiciliar-los.