Oficina Virtual

Oficina Virtual

SEU ELECTRÒNICA / CARPETA CIUTADANA

L'Ajuntament posa en marxa una nova Seu Electrònica per facilitar els ciutadans la realització dels seus tràmits amb l'Ajuntament per mitjans electrònics. Esta nou Seu Electrònica substitueix l'antiga seu de la Diputació de València, l'accés a la qual queda només a mode de consulta dels tràmits iniciats a la mateixa.

A través d'aquesta pàgina web, l'ajuntament t'ofereix la possibilitat de realitzar els diversos tràmits per Internet. Fins ara, podràs completar via telemàtica només alguns. Per a la resta de tràmits, tindràs la possibilitat d'emplenar la sol licitud en el teu ordinador però hauràs que presenciarte a les oficines de l'ajuntament per a completar el tràmit.

Per realitzar aquests tràmits per Internet hauràs de disposar del certificat digital, un instrument que garanteix la seguretat i la identitat d'una persona a Internet a l'hora de realitzar aquests procediments telemàtics. A més, aquest instrument permet la signatura electrònica de documents, és a dir, el document quedarà signat i no es podrà negar l'autoria d'aquesta firma.

Dos són els tipus de certificat digital que pots utilitzar:

- El DNI electrònic, per al qual hauràs de disposar d'un lector en el que introduir el DNI.

- Certificat digital, un arxiu que s'instal • la al propi ordinador i que pots demanar a l'Ajuntament o en qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari que existeixen a la Comunitat.

PIN24H
Continuant amb la millora en els procediments destinats a dotar de major accés de la ciutadania a l'administració electrònica, es posa en marxa el servei per a la presentació i tramitació de documentació a través de la Seu Electrònica municipal, sense necessitat que la persona interessada dispose de certificat digital. Informa't per donar-te d'alta.

Accés a l'antiga Seu Electrònica (portal de Diputació), només en mode lectura

 

 

PORTAL TRIBUTARI

 

 

Per a realitzar tràmits a través del Portal Tributari, hauràs de disposar del certificat digital, un instrument que garanteix la seguretat i la identitat d’una persona en Internet a l’hora de realitzar estos procediments telemàtics. A més, este instrument permet la signatura electrònica de documents, és a dir, el document quedarà signat i no es podrà negar l’autoria d’esta firma.

Els tipus de certificat digital que pots utilitzar són dos:

- El DNI electrònic, per al qual hauràs de disposar d’un lector en què introduir el DNI.

- Certificat digital, un arxiu que s’instal•la en el mateix ordinador i que pots demanar a l’Ajuntament o en qualsevol dels Punts de Registre d’Usuari que existeixen a la Comunitat.

A través del Portal Tributari podràs accedir als serveis següents:

SERVEI D’AUTOLIQUIDACIONS

Es tracta d’un sistema per a presentar i consultar autoliquidacions. Et permet presentar i pagar en línia les autoliquidacions de qualsevol tipus les 24 hores del dia a través d’este web. A més a més, podràs consultar-hi les autoliquidacions que has presentat així com portar-ne el seguiment.
 

SERVEI DE LIQUIDACIONS

Es tracta d’un sistema per a consultar les liquidacions practicades per l’Ajuntament. Et permet consultar-les, emetre’n un duplicat i pagar-les en línia –dins del període de recaptació en el termini voluntari fixat per l’Ajuntament– les 24 hores del dia en este web. Pots consultar-hi qualsevol tipus de liquidació practicada per l’Ajuntament. Igualment, pots portar-ne el seguiment.

 
SERVEI DE REBUTS

Es tracta d’un sistema per a consultar els rebuts liquidats per l’Ajuntament. Et permet consultar-los, emetre’n un duplicat i pagar-los en línia –dins del període de recaptació en el termini voluntari fixat per l’Ajuntament– les 24 hores del dia en este web. Pots consultar-hi qualsevol tipus de rebut practicat per l’Ajuntament. Igualment, pots portar-ne el seguiment.

 
CONSULTA DE DADES TRIBUTÀRIES

Es tracta d’un sistema per consultar les dades tributàries que l’Ajuntament té de cada contribuent. En concret, dels objectes tributaris i dels preus públics pels quals l’Ajuntament liquida els deutes als contribuents. Et permet consultar-hi els tributs, emetre’n un duplicat i domiciliar-los.