OMIC

OMIC

Què és l’OMIC?

L’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) és un servei de l’Ajuntament que dóna informació i assessorament gratuït als consumidors i usuaris en matèria de consum. També els ajuda a tramitar les seues reclamacions.

La tramitació de les reclamacions suposa una primera mediació amb l’empresa. Posteriorment, si procedeix, s’hi ofereix una solució a través de la Junta Arbitral de Consum o de l’organisme competent. Això, sempre, dins de la via administrativa i no de la judicial.

 

Qui pot reclamar en l’OMIC?

Qualsevol persona –en qualitat de consumidor final d’un bé o d’un servei– que estiga empadronada a Algemesí, o bé quan reclame contra una empresa o comerç ubicat en este municipi.

 
No es poden tramitar a través de l’OMIC:

–Les reclamacions provinents d’empresaris, professionals o comerciants, perquè no són consumidors finals. Per tant, hauran d’acudir a una associació professional o a la Cambra de Comerç.

–Les reclamacions per productes o serveis adquirits entre particulars. En este cas, com que el venedor o prestador del servei no s’hi dedica professionalment, la persona que reclama haurà acudir a un assessor o a un advocat.

–Els temes relacionats amb llogaters i propietaris, i les seues relacions, així com els derivats d’allò que regula la Llei de Propietat Horitzontal per a les comunitats de veïns.

–Les reclamacions contra l’Administració pública, perquè han de reclamar-se davant la mateixa Administració.

 

Com es pot reclamar?

Abans de presentar una reclamació convé que la persona que reclama haja intentat solucionar el problema amb l’empresa. En cas que siga inviable o que el resultat siga insatisfactori, el reclamant sol•licitarà el full de reclamació a l’establiment, que té l’obligació de facilitar-li’l.

El full de reclamació és un imprés de paper autocopiador en què la persona que reclama podrà exposar el motiu de la queixa i en què també l’empresa o establiment podrà donar la seua versió dels fets. Tant una part com l’altra hauran de signar el document. Al consumidor, se li’n facilitaran dos còpies: una perquè puga presentar-la en l’OMIC o en qualsevol altre organisme administratiu de Consum, i l’altra, per a ell mateix.

En tot cas, sempre pot acudir a l’OMIC, acreditar-s’hi amb el DNI, exposar els fets reclamats, concretar la seua pretensió i adjuntar tota la documentació probatòria dels fets (factures, contracte, fotos, etc.).

Formulari de reclamació

 

CONTACTE

Plaça Major, 3

Horari: de 9 h a 14 h

Tel. 962019000, ext. 1104

Fax: 962019001

depomic@algemesi.net

 

ENLLAÇOS D’INTERÉS

Institut Nacional de Consum

Agència Espanyola de Protecció de Dades

SETSI (Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació) Atenció al ciutadà

Banc d’Espanya

 

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

–Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

–Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

AVÍS GAS

Comprar en rebaixes

Viatges combinats

PDF. Informe OMIC 2013

PDF. Informe OMIC 2014

PDF. Informe OMIC 2015

PDF. Informe OMIC 2016

PDF. Informe OMIC 2017

PDF Guia pràctica. Pla Nacional de Numeració