Pavimentació de camins rurals amb aglomerat asfàltic: Casa Reig; Camí de la Per i Camí del Pont Estret