Actualidad

PLA D’OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2017

PLA D’OCUPACIÓ DIPUTACIÓ 2017

 

Les ajudes de la Diputació es destinen a cobrir els costos salarials necessaris per a l’execució d’obres o serveis d’interès general i social, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social.

Els treballadors contractats han de ser persones desocupades, que espiguen inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Servef d’Ocupació de la Generalitat. Hauran de tindre 55 anys o més. Els contractes subvencionables tindran almenys tres mesos de duració i la jornada serà del 93,33%.

 

Convocatòria plà d’ocupació: ací

 

Ocupacions sol·licitades:

 

JARDINERIA: 3 peons de jardineria

 

PDF. ACTA DE BAREMACIÓ JARDINERS

 

PEÓ DE NETEJA: 2 peons de neteja

 

PDF. ACTA DE BAREMACIÓ NETEJA

 

OFICIAL DE PRIMERA – PINTOR: 2 pintors oficials de primera

 

PDF. ACTA DE BAREMACIÓ PINTORS

 

PEÓ SEPULTURERO: 2 peons sepultureros

 

PDF. ACTA DE BAREMACIÓ SEPULTURERO