Procediment Obert Contractació obres reparació Immobles Municipals (Pla IFS)