Segona fase pavimentació i substitució del clavegueram del carrer Cervantes