Servei de retirada de vehicles de la via pública

Servei de retirada de vehicles de la via pública i el seu trasllat al dipòsit municipal

La convocatòria de licitació s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 101 de data 27 de maig de 2016, el termini de presentació de les proposicions finalitzarà el 13 de juny de 2016, a les 14.00h.

 

PDF. Anunci

Certificat de publicació

 

PDF. Plec administratiu

Certificat de publicació

 

PDF. Plec prescripcions tècniques

Certificat de publicació

 

PDF. Mesa de contractació

Certificat de publicació

 

PDF. Anunci d'adjudicació

Certificat de publicació