Síndica ciutadana

Síndica d'Atenció Ciutadana

Què és?

És un comissionat del Ple de l'Ajuntament que té com a missió defensar, atendre, informar i orientar als ciutadans en les queixes referents als serveis municipals i plantejar, si cal, recomanacions de millora.

Per tant, revisa l’actuació de l’Ajuntament en l’àmbit de les seues competències.

Què pot fer?

- Atendre consultes i queixes dels ciutadans, individuals o col•lectives, sobre qüestions que afecten els seus drets i interessos en relació amb l’Ajuntament.

- Fer recomanacions i suggeriments a qualsevol dels servicis de l’Ajuntament i dels seus organismes i empreses, en relació amb els drets dels ciutadans.

- Proposar fórmules d’acord i conciliació entre els ciutadans i l’administració municipal.

Què no pot solucionar?

- Els casos en què no estiga implicada l’Administració municipal, els seus serveis ni els seus organismes.

- Les qüestions problemàtiques entre veïns o entre particulars.

- Els problemes laborals entre treballadors i empreses, siguen o no municipals.

- Els conflictes entre propietaris i llogaters.

- Les reclamacions que estiguen pendents d’una resolució judicial administrativa.

Les actuacions dels síndics seran sempre gratuïtes per als ciutadans.

L’Administració municipal i tots els seus organismes que depenen de l’Ajuntament, estan obligats a auxiliar el síndic en les seues tasques i a donar-li assessorament.

Horari d’atenció al públic:dilluns i  dimecres des de les 16.00 hores fins a les 18.00 hores.

 

Correu-e: sindicdegreuges@algemesi.net

 

Per a demanar entrevista qualsevol altra vesprada, podeu enviar correu electrònic

 

PDF. Nòmina agost

PDF. Nòmina setembre

PDF. Nòmina gener 2017

PDF. Nòmina març 2017

PDF. Nòmina abril 2017

 
 
 
 

Formulari de contacte