Subministrament d’un portaféretres amb destinació al Cementeri Municipal