Otras Instalaciones

Telèfons d'interès. Altres instal·lacions

Centre Social del Carrascalet

T. 96 242 2368

 

Centre Social del Raval

T. 96 248 3681

 

Conservatori

T. 96 248 1752

 

Jutjat de Pau

T. 96 201 8620

 

Magatzem municipal

T. 96 248 1930

 

Mercat

T. 96 242 3911

 

Pavelló cobert

T. 96 248 3649

 

Piscina coberta

T. 96 242 1090

 

Piscina

T. 96 242 1086

 

Poliesportiu

T. 96 242 0880